Institut za javnu politiku

Ciljevi i delatnost

Institut za javnu politiku osnovan je kako bi se sinergijom znanja i stavova iskusnih stručnjaka i javnih aktivista formulisala nova nacionalna, regionalna međunarodna politika post-jugoslovenskog prostora. Promocijom javnog dijaloga i konstruktivnih rešenja IJP namerava da doprinese naporima država Zapadnog Balkana da postanu ravnopravni, pouzdani i progresivni partneri u evropskim integracijama i međusobnim odnosima.

Platforma IJP se zasniva na sledećim važnim polazištima:

Regionalna think-tank organizacija

IJP je nastao iz potrebe za jasnom i profesionalnom podrškom post-jugoslovenskoj izgradnji institucija, razvoju javnog političkog diskursa i kulturnoj saradnji zasnovanoj na građanskom individualizmu.

Nad-stranačka javna politika  

IJP je partijski neutralan, ali angažovan „think tank“. Radićemo na novom konceptu post-konfliktne i post-stranačke javne politike. Sva otvorena pitanja koja Zapadni Balkan održavaju na rubu evropske civilizacije nastala su iz koruptivnih uticaja političkih organizacija, koje kao idejno i etički prevaziđene utiču na javne politike i zvanične institucije.  

Za odgovornu i profesionalnu javnu politiku

IJP ukazuje na potrebu da se unaprede vrednosni, profesionalni i politički kapaciteti državnih institucija, medija i civilnog sektora. Odsustvo kompetencija („skills gap“) i jasnih vrednosnih standarda - zasnovanih na evropskoj liberalnoj, demokratskoj i urbanoj kulturnoj tradiciji -, najvažnije je otvoreno pitanje javne politike, medija i kulture, i preduslov razumevanja, normiranja i primene evropskih standarda. 

IJP će biti aktivan na čitavom post-jugoslovenskom prostoru čije uzajamne sličnosti i razlike, kojima manipulišu dominantne javne politike, više ne smeju biti prepreka integraciji i saradnji. Regionalne integracije, zasnovane na primeni evropskih vrednosti i standarda, smatramo prioritetom svake racionalne i odgovorne javne politike. IJP će upravo zato imati svoje kancelarije u Podgorici, Beogradu, Ljubljani, Zagrebu i u Bosni i Hercegovini.

IJP uspešno ostvaruje svoje programske ciljeve u Crnoj Gori. Između ostalog, organizovana je (u javnosti veoma zapažena) međunarodna/regionalna konferencija posvećena ulozi medija u ostvarivanju evropskih vrednosti i standarda informisanja, zaštite lične privatnosti i odgovornog istraživačkog novinarstva.

U drugoj deceniji XXI veka profesionalizam i ekspertiza, nasuprot političko-partijskom populizmu, korupciji i odsustvu odgovornosti (i državnog i nevladinog sektora), preduslovi su razvoja demokratije i institucija. Javni interes koji će se jasno distancirati od partokratske korupcije i demagogije, prioritet je tranzicije čiju budućnost vidimo u evropskoj i atlantskoj integraciji. Ukidanje svih regionalnih granica post-jugoslovenskog prostora podrazumeva izgradnju institucija, pojavu odgovornih i kulturnih medija, a iznad svega unapređenje svih individualnih sloboda. Naročitu pažnju posvetićemo brizi o obrazovanju, javnom zdravlju i zaštiti životne sredine. Članovi IJP će biti posvećeni nad-stranačkom, ali politički usmerenom i profesionalnom doprinosu Evro-Atlanskim i regionalnim integracijama, a pre svega konkretnoj podršci pregovorima sa Evropskom unijom.